Sık Sorulan Sorular (S.S.S.)

Exproof İngilizce’de Explosion ve Proof kelimelerinin bir araya gelip kısaltılmasından oluşan bir kelimedir. Türkçe anlamı da patlamaya karşı korunmuş demektir.

ATEX direktifleri, işyerleri ve patlayıcı ortamlarda kullanılan ekipmanlar için minimum güvenlik gereksinimlerini tanımlayan iki AB direktifidir. ATmosphères EXplosibles teriminin bir baş harfleridir.

Berilyum bileşiklerinin duman veya tozlarının solunması akciğerlere zarar verebilir. Diğer yandan berilyum karaciğer, böbrekler, kalp, sinir sistemi ve lenfatik sistem gibi organları da etkileyebilir. Berilyum Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı (IARC) tarafından Grup‐1 Kanserojen ve Amerika Endüstriyel Hijyenistler Konferansı (ACGIH) tarafından A1 kanserojen olarak sınıflandırılmıştır. 

Berilyum ve Demir içermeyen, mukavemeti %100 sağlanmış ATEX uygunluk sertifakalı ve tam güvenlikli aletlerdir.

Tehlike Bölgeleri , patlayıcı karışımın meydana gelmesine neden olan kaynağın , bu karışımı meydana getirebilme olasılığı (Pa) esas alınarak  “BÖLGE=ZONE” adı altında üç tehlike bölgesine ayrılmaktadır.

  • Tehlike Bölgesi ZONE (0)

Patlayıcı gazın patlama limitlerinin altında ,patlama limitlerinde veya patlama limitlerinin üzerinde DEVAMLI OLARAK veya UZUN SÜRELİ PERİYOTLARLA bulunduğu, bulunma olasılığının olduğu sahalardır.( Gaz bulunma olasılığı  Pa=1 )

  • Tehlike Bölgesi ZONE (1)

Normal çalışmada veya arıza halinde, patlayıcı karışımın ZAMAN ZAMAN ve PERİYODİK olarak oluşabildiği veya oluşma olasılığının olduğu sahalardır. (Gaz bulunma olasılığı Pa~1) 

  • Tehlike Bölgesi ZONE (2)

Normal şartlarda ve çalışma esnasında patlayıcı karışımın OLUŞMA OLASILIĞININ ÇOK DÜŞÜK OLDUĞU ortamlardır.(Gaz bulunma olasılığı : 0<Pa<1)

TekBronz Kıvılcım Çıkarmaz (EXPROOF) El Aletleri içerdiği kıymetli madenler ve özel döküm teknikleri nedeniyle çelik aletlere oranla fiyatı daha yüksektir.

Shopping Cart